Biznes

Czym jest płynność finansowa?

Czym jest płynność finansowa?

Płynność finansowa, według definicji, to zdolność do spłaty bieżących zobowiązań oraz dokonywania zakupów wszelkiego rodzaju towarów i usług przez firmę. Na jej podstawie można dowiedzieć się na przykład o tym, czy firma jest w stanie utrzymać się na rynku oraz o jej zdolności do terminowego regulowania zobowiązań. Umiejętne zarządzanie płynnością finansową to bardzo ważny element, który może przynieść firmie wiele korzyści. Przedsiębiorca dzięki płynności finansowej ma przede wszystkim możliwość maksymalizowania zysków oraz wartości swojego przedsiębiorstwa.

Czynniki wpływające na utratę płynności finansowej

płynność finansowa
Płynność finansowa

Utrata płynności finansowej może nastąpić w błyskawicznym tempie. Przyczyny takiego stanu mogą znajdować się wśród grupy makroekonomicznej, branżowej bądź mikroekonomicznej. Ich część jest zależna od sposobu funkcjonowania firmy oraz przedsiębiorcy, jak chociażby czynniki mikroekonomiczne. Natomiast czynniki makroekonomiczne czy branżowe należą do przyczyn, które nie są zależne od dwóch wcześniej wymienionych podmiotów i w ich przypadku nie mają na to żadnego wpływu.

Do najczęstszych przyczyn utraty płynności finansowej należą:

 • wahania kursów walut,
 • wzrost podatków i kosztów,
 • zmniejszenie popytu na dane produkty,
 • wahania cen surowców,
 • wzrost aktywów oraz kosztów siły roboczej,
 • niewłaściwa strategia finansowa firmy,
 • silna konkurencja,
 • działania polityczne,
 • zastosowania technologiczne w przedsiębiorstwie

Skutki utraty płynności finansowej

Największym skutkiem utraty płynności finansowej jest brak możliwości dalszego rozwoju firmy i powstanie zatorów płatniczych, co może doprowadzić do utracenia przez firmę wiarygodności w instytucjach bankowych. Przez to dane przedsiębiorstwo może mieć problemy z wypłacaniem wynagrodzeń swoim pracownikom. Utrata płynności finansowej może również doprowadzić do znacznego pogorszenia pozycji na rynku danego przedsiębiorstwa. Wówczas niesie to ze sobą konsekwencje w postaci utracenia wyników sprzedaży oraz dystrybucji gotowych produktów.

Pozostałe skutki braku płynności finansowej to:

 • utrata elastyczności w podejmowaniu decyzji,
 • wzrost kosztów pozyskiwania kapitału zewnętrznego,
 • utrata zdolności kierowania wynikiem finansowym,
 • pogarszanie rentowności przedsiębiorstwa,
 • wycofanie udziałów dawców kapitału,

Jak unikać utraty płynności finansowej

Przedsiębiorca ma możliwość uniknięcia ryzyka utraty płynności finansowej na kilka sposobów. Może on skorzystać z leasingu, windykacji, kredytu czy faktoring.

Faktoring to rodzaj pakietu dodatkowych usług, między innymi takich jak:

 • monitorowanie i egzekwowanie płatności,
 • prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców
 • czy przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy.

Faktoring to kompleksowa usługa uważana za jeden z najskuteczniejszych sposobów uniknięcia utraty płynności finansowej. Posiada ona wiele zalet. Jedną z nich jest to, że firma może skorzystać z otrzymania środków pieniężnych, wcześniej niż wyznaczony termin płatności. Dzięki temu procesowi przedsiębiorstwo może zlikwidować potencjalne problemy związane z płynnością finansową. Kolejnym atutem faktoringu gospodarczego jest to, że faktor umożliwia firmie uzyskanie dodatkowego finansowania bez obowiązku zaciągania kredytów. Warto wspomnieć, że przedsiębiorca korzystający z usług faktoringu gospodarczego nie pogarsza w żaden sposób swojej wiarygodności kredytowej.

Zobacz również:

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code