Biznes

Czym jest zator płatniczy?

Czym jest zator płatniczy?

Zator płatniczy jest wciąż powszechnie występującym problemem w wielu przedsiębiorstwach. Wiąże się on z utratą płynności finansowej, która dla wielu firm może nieść wysokie ryzyko bankructwa. Zator płatniczy to sytuacja, w której w konsekwencji nagromadzenia się różnego rodzaju zadłużeń, przechodzą one na kolejnych kontrahentów powiązanych wzajemnie biznesowo. Poprzez taką kumulację zadłużeń, firma nie może realizować swoich zobowiązań terminowo.

Jak powstaje zator płatniczy?

zator płatniczy
Zator płatniczy

Zjawisko zatorów płatniczych jest zwykle silnie związany z sytuacją gospodarczą kraju, w którym przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność. To jednak nie jedyny powód powstawania tej sytuacji. Do najczęstszych możemy zaliczyć również:

 • Klienci firmy zalegają z wieloma płatnościami, które nie są w żaden sposób pobierane,
 • Kontrahent danego przedsiębiorstwa zbankrutował,
 • Kontrahenci czują się bezkarni ze względu na przewlekłość postępowań sądowych oraz długotrwałą i nieskuteczną windykację, 
 • Przedsiębiorstwo prowadzi agresywną strategię w zarządzaniu jego płynnością finansową, 
 • Organizacja nie baczy na utratę klienta, ani pozyskiwanie nowych,
 • Przedsiębiorstwo nawiązuje współpracę i zawiera umowy w tak zwanej szarej strefie, przez co nie mogą być one egzekwowane. 

Jakie są skutki zatorów płatniczych?

Konsekwencji powstania zatorów finansowych jest bardzo dużo, najgroźniejszą okazuje się być bankructwo i upadek przedsiębiorstwa. Jeżeli sytuacja utrzymuje się przez dłuższy czas, co raz więcej firm odczuje jego przykre skutki. 

Skutki opóźnień w opłacaniu należności najczęściej są związane z:

 • zupełnym wstrzymaniem płatności, jeżeli organizacja nie posiada określonych środków własnych, aby uiścić należność, 
 • kłopotami z wypłacalnością pensji podstawowych dla pracowników firmy,
 • niemożnością utrzymania prawidłowego działania przedsiębiorstwa, 
 • brakiem możliwości zakupu materiałów i innych dóbr niezbędnych do prawidłowego wytwarzania swoich produktów,
 • dużymi kosztami związanymi z zaciąganiem kredytów bankowych, by móc załatać budżet oraz kosztami windykacji, 
 • brakiem rozwoju firmy, wycofaniem nowych produktów, planowanych innowacji.

Jak zwalczać i radzić sobie z zatorami płatniczymi?

Przedsiębiorcy, którzy chcą skutecznie rozprawić się z zatorami płatniczymi powinni zastosować wielokierunkową taktykę. Oznacza to, że nie powinni być oni sami z tym problemem, lecz by wprowadzane regulacje prawne, umowy i ustawy zapobiegały ich powstawaniu. Jest to szczególnie istotne, gdyż bardzo często przyczynami powstawania zatorów są zmiany w polityce podatkowej państwa.

Faktoring – skuteczny sposób zwalczania zatorów płatniczych

Obecnie najskuteczniejszym sposobem na zwalczanie zatorów płatniczych jest faktoring. Jest to usługa, która pozwala pozyskać gotówkę z przygotowanych faktur natychmiast po ich wystawieniu. Jeżeli organizacja musi stosować długie terminy ważności, przeprowadza duże transakcje lub chce stale wprowadzać innowacje i się rozwijać – faktoring udzieli jej tę możliwość poprzez uregulowanie zaległości. Firma faktoringowa samodzielnie także zajmie się egzekwowaniem płatności, dzięki czemu przedsiębiorstwo będzie mogło skupić się na bieżącym funkcjonowaniu firmy.

Inne sposoby zwalczania zatorów płatniczych

Małą pomocą przy ściąganiu należności, zakładając, że firma ma na nią czas, jest monitoring należności. Są to działania mające na celu przypominanie dłużnikom o ich zaległościach. Przedsiębiorstwo może również skorzystać z usług wyspecjalizowanej i profesjonalnej windykacji B2B, jest to dość drogie rozwiązanie. Ostatnią metodą na walkę z zatorami płatniczymi jest ubezpieczenie należności. Odpowiednia polisa ubezpieczeniowa ochroni firmę przed niewypłacalnością kontrahenta.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code